ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

Η βιολογική καταπολέμηση εντόμων αποτελεί μέρος συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται προσεκτικά και βασίζονται στις τακτικές πρόληψης, την συνεχή παρακολούθηση των χώρων για πιθανές εμφανίσεις κινδύνων και παρασίτων και τις έγκαιρες επεμβάσεις με κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.

Βιολογικες παγιδες για εντομα

Ο βιολογικός τρόπος αντιμετώπισης των εντόμων στις καλλιέργειες μας κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς όλο και περισσότεροι καλλιεργητές (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) επιλέγουν να παράγουν λαχανικά και φρούτα με πιο φυσικό και οικολογικό τρόπο. Η χρήση παγίδων με κόλλα, χρωμοτροπικές (χρωμοπαγίδες εντόμων), προσελκυστικές κλπ είναι ο κατεξοχήν βιολογικός τρόπος αντιμετώπισης των εντόμων και των άλλων επιβλαβών ζωυφίων στο λαχανόκηπο …

Βιολογικες παγιδες για εντομα Διαβάστε Περισσότερα »