ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ​

Η Απεντόμωση αναφέρεται στον έλεγχο και την καταπολέμηση όλων των ειδών των εντόμων, ιπτάμενων (κουνούπια, μύγες, δροσόφυλλο, σκώρος, σφήκα), ερπόντων και βαδιστικών (κατσαρίδα, κοριός, ψύλλος, μυρμήγκι, αράχνες, τσιμπούρια, ψείρες, μυριάποδα, εκατοντάποδα, σκορπιός, τερμίτες, σαράκι), στον χώρο του ενδιαφέροντος.
Η Απεντόμωση αποτελεί αναπόσπαστη υπηρεσία για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικούς – βιομηχανικούς χώρους καθώς και για οικίες  για των λόγο ότι και τα έντομα είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών.

Με την πιστή εφαρμογή των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. με I.P.M. (Integrated Pest Management) και τις αρχές της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνονται τόσο οι ανθρώπινοι οργανισμοί που βρίσκονται στον χώρο, όσο και το περιβάλλον, ενώ μετά την ολοκλήρωση της απεντόμωσης λαμβάνετε και το σχετικό πιστοποιητικό, εγκεκριμένο από τον αρμόδιο φορέα.

Η εταιρεία Pest Science με ΄έδρα την Θεσσαλονίκη, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Απεντόμωσης το οποίο βασίζεται στις αρχές του Integrated Pest Management (IPM) και περιλαμβάνει την Πρόληψη, τον Έλεγχο και την Καταστολή των εντόμων. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα απεντόμωσης βασίζεται στις ανάγκες και ιδιομορφίες του χώρου αλλά και το είδος του προβλήματος, και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Επιθεώρηση και αυτοψία του χώρου για τυχόν κτηριακές ελλείψεις (τρύπες, σχισμές, κενά στις πόρτες, παράλειψη καθαριότητας και γενικά κακοτεχνίες) 
  • Επιθεώρηση για εστίες μόλυνσης ( συνήθως σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση) και ταυτοποίηση του εντόμου 
  • Τέλος επιλέγεται από τους καταρτισμένους τεχνικούς της PESTSCIENCE η κατάλληλη μέθοδος εφαρμογής και η πιθανή συχνότητα εφαρμογής.

Το πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η Απεντόμωση εξαρτάται κυρίως από το πόσο επιβαρυμένος είναι ο χώρος. Όσον αφορά τις κατοικίες είναι αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται μία με δύο φορές το χρόνο για να διατηρείται ο πληθυσμός των εντόμων σε χαμηλά επίπεδα. Στον επαγγελματικό χώρο απαιτείται μεγαλύτερη συχνότητα εφαρμογών μέσα στο έτος ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη
Απεντόμωση Θεσσαλονίκη
Απεντόμωση Θεσσαλονίκη
Απεντόμωση Θεσσαλονίκη
Απεντόμωση Θεσσαλονίκη

Μέθοδοι αντιμετώπισης Απεντόμωσης

Ο ψεκασμός πραγματοποιείται με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (2atm) και ειδικά ακροφύσια με τα οποία  διοχετεύεται εντομοκτόνο διάλυμα στις επιφάνειες όπου τα έντομα περπατούν, επικάθονται ή κάνουν φωλιές. Οι ψεκασμοί γίνονται εξωτερικά, περιμετρικά των χώρων που θεωρούνται στόχοι, φρεάτια, σχισμές επιφανειών κ.α., καθώς επίσης και εσωτερικά σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους, τουαλέτες, σιφόνια απορροών κ.α. Τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα υγειονομικής σημασίας είναι τελευταίας γενιάς υψηλών προδιαγραφών και καταπολεμούν τα έντομα χωρίς να επιβαρύνουν τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, είναι όλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα και άριστα ενάντια στην υπάρχουσα προσβολή , καθώς με την υπολειμματική τους δράση που φέρουν προφυλάσσουν τον χώρο από επόμενες προσβολές.

Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για κατσαρίδα και μυρμήγκι, με ειδικό πιστόλι τοποθέτηση ειδικού τροφοελκυστικού σκευάσματος υπό μορφή gel σε συγκεκριμένα και δυσπρόσιτα σημεία ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου. Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο , μη τοξικό και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει ακόμη και την ώρα που ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται με τη μέθοδο της διαδοχικής εξόντωσης σταδιακά σε όλο τον πληθυσμό των εντόμων δημιουργώντας μία αλυσίδα θανάτου , με αποτέλεσμα την εξόντωση όλων των υπαρχόντων εντόμων αλλά και αυτών που μπορεί να προέλθουν από τα αυγά αυτών. Είναι σκεύασμα εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά.

Ο νεφελοψεκασμός πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα και χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς χώρους μεγάλης έκτασης. Δημιουργεί ένα ψυχρό νέφος και διανέμει το εντομοκτόνο διάλυμα σε μεγάλη έκταση ομοιόμορφα, έτσι καλύπτει όλες τις επιφάνειες του χώρου διοχετεύοντας εντομοκτόνο ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Ανάλογα με τον χώρο και το είδος του εντόμου που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε επιλέγεται το κατάλληλο εντομοκτόνο διάλυμα τελευταίας γενιάς.

 

 

Ο ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης εφαρμόζεται κυρίως σε βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς χώρους ή σε χώρους με μεγάλη προσβολή εντόμων όπου ο συμβατικός ψεκασμός δεν είναι εφικτός. Γίνεται διάχυση του εντομοκτόνου διαλύματος με την μορφή καπνού και έτσι επιτυγχάνεται κάλυψη όλων των επιφανειών καθώς το φάρμακο εισχωρεί ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο απόλυτα οικολογικό σύστημα απεντόμωσης το οποίο ενδείκνυται για όλα τα είδη των επιφανειών ακόμη και για στρώματα. Καταπολεμά και εξαλείφει κοριούς και τα αυγά αυτών, ψύλλους και άλλους μικροοργανισμούς όπως ακάρεα, βακτήρια, κ.α. χωρίς την χρήση χημικών ή εντομοκτόνων σκευασμάτων. Εφαρμόζεται σε Ξενοδοχεία, Κατοικίες, κ.α.

Τοποθετούνται ειδικές κόλλες με ελκυστική ορμόνη αναπαραγωγής για τον έλεγχο της παρουσίας παρασίτων. Οι παγίδες παρακολούθησης και παγίδευσης, είναι σχεδιασμένες να τοποθετούνται σε διάφορα σημεία προληπτικά ή κατασταλτικά και να απελευθερώνουν τη φερομονική και τροφοελκυστική ουσία που διαθέτουν, έτσι ώστε να ελκύουν τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά έντομα τα οποία παγιδεύονται στην κόλλα. Η παγίδες έχουν πολύ υψηλή ικανότητα έλξης και σύλληψης. Χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη ανίχνευση της εμφάνισης των διάφορων εντόμων και μας προσδιοριζουν της πηγές εμφάνισης τους. Τα ελκυστικά στοιχεία αποτελούνται από δισκία που περιέχουν ελάχιστη ποσότητα συνθετικής σεξουαλικής φερομόνης και προσελκυστικού τροφίμων. Τα δισκία δεν περιέχουν επιβλαβή υλικά και εντομοκτόνα και είναι έτσι σχεδιασμένα φιλικά προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη