ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Κύριος στόχος της Μυοκτονίας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο. Για την επιτυχή καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη η γνώση της βιολογίας τους, η γνώση του τρόπου εφαρμογής των μέσων καταπολέμησης και η μελέτη και κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου που έχει προσβληθεί από τρωκτικά.

Σε κάθε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Τρωκτικών το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η Πρόληψη και η Αποτροπή εγκατάστασής τους στους χώρους που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Για τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Μυοκτονίας η Pest Science εφαρμόζει τα παρακάτω απαραίτητα βήματα:

 

  • Έλεγχος του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων (χωράφια, αστική περιοχή, αποχετευτικά δίκτυα, κ.α.)
  • Έλεγχος της υποδομής και των εγκαταστάσεων για τυχόν κτηριακές ελλείψεις (τρύπες, καλώδια που εισέρχονται στο κτήριο, σχισμές, ανοίγματα κάτω από πόρτες, ανοιχτές αποχετεύσεις, κλαδιά δέντρων που ακουμπούν στο κτήριο κ.α.)
  • Προσδιορισμός και Υπόδειξη προς τους πελάτες, των πιθανών «τρωτών σημείων» στις εγκαταστάσεις που αποτελούν σημεία εισόδου των τρωκτικών στους εσωτερικούς χώρους
  • Εντοπισμός πιθανών πηγών από τις οποίες προμηθεύονται τα τρωκτικά την τροφή τους
  • Έρευνα για παρουσία ή ίχνη τρωκτικών. Ερευνάται αν υπάρχουν πατημασιές, ούρα, τρίχες, κόπρανα, δαγκωματιές σε διάφορα υλικά, κ.α.
  • Προσδιορισμός του είδος του τρωκτικού, των σημείων που βρίσκονται οι φωλιές, οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν και γίνεται εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού τους.

 

Στην συνέχεια σχεδιάζεται μια Ζώνη ασφαλείας με την τοποθέτηση των κατάλληλων δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία εξωτερικά, περιμετρικά του κτηρίου και της περίφραξης του χώρου, και εσωτερικά με την χρήση παγίδων σύλληψης με κόλλα.

Τέλος αποτυπώνονται σε σχέδιο κάτοψης οι ζώνες ασφαλείας των δολωματικών σταθμών και διεξάγονται τακτικές επισκέψεις ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.

μυοκτονία - αντιμετώπιση ποντικιών
μυοκτονία - αντιμετώπιση τρωκτικών
μυοκτονία
μυοκτονία - αντιμετώπιση τρωκτικών
μυοκτονία - αντιμετώπιση τρωκτικών

Μέθοδοι αντιμετώπισης Μυοκτονίας

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές δίοδοι στο χώρο σας (π.χ. ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, ανοιχτές αποχετεύσεις, τρύπες στους τοίχους). Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα του χώρου (π.χ. απομάκρυνση σκουπιδιών και πηγών τροφής) και σε μεγάλους εξωτερικούς χώρους (κήποι, χωράφια) θα πρέπει να εφαρμόζεται ζιζανιοκτονία. Παρτέρια σε επαφή με τους εξωτερικούς τοίχους εργοστασίων και συναφών εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποφεύγονται.

Παρακολούθηση: Η οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης τρωκτικών, ακολουθεί δύο σημαντικά στάδια ενεργειών, την έρευνα του χώρου και την ταυτοποίηση των ειδών.

Η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επισήμανση της παρουσίας των συμβιωτικών τρωκτικών.

Πρόκειται για πλαστικά τούνελ(κουτιά) με κλειδί ασφάλειας, μέσα στα οποία τοποθετείται το κατάλληλο δόλωμα σε ασφαλή θέση έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια ζώα ή ζώα μη στόχους καθώς και να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Το εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Pest Science επιλέγει τα κατάλληλα σημεία τοποθέτησης και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος. Οι Δολωματικοί σταθμοί επιτρέπουν στον τεχνικό να ελέγξει και να καταγράψει τα ευρήματα στον Φάκελο Συνεργασίας με τον πελάτη.

Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και οικίες όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρωκτικοκτόνα σκευάσματα. Πρόκειται για παγίδες με κολλητική επιφάνεια οι οποίες τοποθετούνται σε σημεία διέλευσης των τρωκτικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης των συμβιωτικών τρωκτικών σε βιομηχανίες τροφίμων όπου εντός των αποθηκών και στον χώρο παραγωγής παίρνονται μόνο μέτρα ελέγχου παρουσίας (π.χ. μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων), καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών.

Μυοκτονία Θεσσαλονίκη