Γερμανική κατσαρίδα, το ψιλό κατσαριδάκι

Γερμανική κατσαρίδα, το ψιλό κατσαριδάκι