Βασανισμοί με έντομα Μια ιστορία με μακρινό παρελθόν

Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη

Επί χιλιάδες χρόνια τα έντομα επιστρατεύονταν ως πολεμικά όπλα, εργαλεία για την άσκηση τρομοκρατίας και όργανα βασανιστηρίων.