ΠΑΚΕΤΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Χώροι Εμβαδού έως 100 τ.μ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού από 100 τ.μ. – 200 τ.μ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΕΤΡΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού 200 τ.μ – 300 τ.μ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού 300 τ.μ – 500 τ.μ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΕΤΡΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Πολυκατοικίες, Κοινόχρηστοι Χώροι & Μονοκατοικίες

 

Το κόστος για τις Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες δεν είναι
 προκαθορισμένο, καθότι κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες. 

Οι τιμές εξαρτώνται κυρίως από 3 παράγοντες:

1) Την ποσότητα και το είδος των υλικών που θα χρειαστεί η εκάστοτε εφαρμογή


2) Ο όγκος των επιφανειών που θα πρέπει να καλυφθούν


3) Το είδος του παρασίτου που θα αντιμετωπίσουμε

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Παράσιτα, Έντομα

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ


από 50 € χωρίς φπα
ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Παράσιτα, Έντομα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ


από 30 € χωρίς φπα
ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Ποντίκια

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ


από 40 € χωρίς φπα
ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Παράσιτα, μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς

Σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού


από 40 € χωρίς φπα

ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις