ΠΑΚΕΤΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η εταιρία μας δεν πραγματοποιεί απεντομώσεις & μυοκτονίες σε επαγγελματικούς χώρους εκτός σύμβασης.
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ , βιομηχανικοι & οικιακοι χωροι

Χώροι Εμβαδού έως 100 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού από 100 τ.μ. – 200 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού 200 τ.μ – 300 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ

Χώροι Εμβαδού 300 τ.μ – 500 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Πολυκατοικίες, Κοινόχρηστοι Χώροι & Μονοκατοικίες

 

Το κόστος για τις Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες – Έργα Πρασίνου δεν είναι προκαθορισμένο, καθότι κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες. 

Οι τιμές εξαρτώνται κυρίως από 3 παράγοντες:

1) Την ποσότητα και το είδος των υλικών που θα χρειαστεί η εκάστοτε εφαρμογή
2) Ο όγκος των επιφανειών που θα πρέπει να καλυφθούν
3) Το είδος του παρασίτου που θα αντιμετωπίσουμε

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Παράσιτα, Έντομα

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Παράσιτα, Έντομα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Ποντίκια

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

απολυμανση

Παράσιτα, μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς

Σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού

ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαχείριση Κήπων