ΠΑΚΕΤΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η εταιρία μας δεν πραγματοποιεί απεντομώσεις & μυοκτονίες σε επαγγελματικούς χώρους εκτός σύμβασης.
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ , βιομηχανικοι & οικιακοι χωροι

Χώροι Εμβαδού έως 100 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Έως 1 δωρεάν έκτακτες εφαρμογές εάν χρειαστεί
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

Χώροι Εμβαδού από 100 τ.μ. – 200 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Έως 1 δωρεάν έκτακτες εφαρμογές εάν χρειαστεί
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

Χώροι Εμβαδού 200 τ.μ – 300 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Έως 1 δωρεάν έκτακτες εφαρμογές εάν χρειαστεί
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

Χώροι Εμβαδού 300 τ.μ – 500 τ.μ

διμηΝη ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ δυο μηνες
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών
  & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Έως 1 δωρεάν έκτακτες εφαρμογές εάν χρειαστεί
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών
  & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τριΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τρεις ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών
  & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

τετραΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παράσιτα, Έντομα, Ποντίκια

3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΤΟΣ

ΑΝΑ τεσσερισ ΜΗΝΕΣ
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση φακέλου Ε.Φ.Ε.Τ
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων
  +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

ΟΙΚΟΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Πολυκατοικίες, Κοινόχρηστοι Χώροι & Μονοκατοικίες

 

Το κόστος για τις Απεντομώσεις – Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες – Έργα Πρασίνου δεν είναι προκαθορισμένο, καθότι κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες. 

Οι τιμές εξαρτώνται κυρίως από 3 παράγοντες:

1) Την ποσότητα και το είδος των υλικών που θα χρειαστεί η εκάστοτε εφαρμογή
2) Ο όγκος των επιφανειών που θα πρέπει να καλυφθούν
3) Το είδος του παρασίτου που θα αντιμετωπίσουμε

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Παράσιτα, Έντομα

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • Εγγύηση
 • Σύσταση πιστοποιητικού εφαρμογής
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel
  για την καταπολέμηση κατσαρίδων
 • Κόστος απεντόμωσης διαμερίσματος (κατά την διάρκεια απεντόμωσης της πολυκατοικίας): €15,00

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Παράσιτα, Έντομα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • Εγγύηση
 • Σύσταση πιστοποιητικού εφαρμογής
 • Ψεκασμοί & εμβολιασμοί με gel
  για την καταπολέμηση κατσαρίδων

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Ποντίκια

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • Έλεγχος δολωματικών σταθμών & παγίδων
 • Σύσταση πιστοποιητικού εφαρμογής
 • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών & παγίδων +5€ για κάθε τεμάχιο
 • Εγγύηση

απολυμανση

Παράσιτα, μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς

Σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού

ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών
 • Σύσταση πιστοποιητικού εφαρμογής
 • ολική κάλυψη κλειστών χώρων.
 • πρόληψη μετάδοσης ασθενειών
 • σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαχείριση Κήπων
 • Κατασκευές κήπων
 • Συντηρήσεις Κήπων
 • Έλεγχος ζιζανίων
 • Διαχείριση δικτύου άρδευσης