ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντηρήσεις - Κατασκευές κήπων

Η PestScience αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή και τη συντήρηση Έργων Πρασίνου,  Ένας έμπειρος και σύγχρονος κηπουρός βρίσκεται στο πλευρό σας, τηρώντας τις βασικές αρχές του λειτουργικού σχεδιασμού, με κεντρικό γνώμονα την περιβαλλοντική μέριμνα. Βασιζόμενοι σε μελέτες και αξιοποιώντας την τεχνική της κυρίαρχης κεντρικής ιδέας, με φαντασία, ευρηματικότητα, έμπνευση και αισθητική ταυτότητα, εφευρίσκουμε έξυπνες λύσεις με υψηλή χρηστικότητα. Σχεδιάζουμε έργα με ύφος συμμετρικό ή ασύμμετρο, αυστηρό ή μη, σύγχρονο ή παραδοσιακό, πάντοτε σε αρμονία με την κάθε εγκατάσταση.

Αναλυτικότερα:

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί δημόσια έργα, με γνώμονα την έγκαιρη παράδοση αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η pestscience δύναται να αναλάβει, είτε ολόκληρο το έργο από την μελέτη έως και την παράδοση του, είτε μέρος αυτού.

Πριν προχωρήσουμε στο στάδιο της κατασκευής του κήπου, η εταιρεία μας πραγματοποιεί ειδική μελέτη του χώρου, όπου καταγράφονται οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, διενεργούνται όλες οι αναγκαίες τοπογραφικές μετρήσεις, διαμορφώνεται το σχέδιο φύτευσης και άρδευσης και τέλος γίνεται μία συνολική καταγραφή των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η κατασκευή ενός κήπου περιλαμβάνει:

1. Προετοιμασία & διαμόρφωση εδάφους

•  Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου

•  Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης

•  Τελική διαμόρφωση χώρου

•  Λίπανση εδάφους

2. Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης

3. Φύτευση & Συντήρηση πρασίνου

•  Τοποθέτηση φυτών και δέντρων

•  Καλλωπισμός των ήδη υπαρχόντων φυτών και δέντρων

•  Διάστρωση χλοοτάπητα ή σπορά γκαζόν

4. Ειδικές κατασκευές

•  Καταρράκτες

•  Λίμνες

•  Ξύλινες κατασκευές

•  Βραχοσυνθέσεις (βραχόκηπος)

 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατασκευαστούν και μεμονωμένα, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί. Μην ξεχνάτε ότι, η εικόνα ενός υγιούς και φροντισμένου κήπου μπορεί να συμβάλλει στην απαλλαγή σας από το άγχος, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στη δημιουργία αισθήματος ευημερίας.

Πραγματοποιείται συχνή επίσκεψη (προκαθορισμένη με τον πελάτη) και περιλαμβάνει την τακτική κοπή, λίπανση, φυτοπροστασία, καθώς επίσης τον αερισμό και το βοτάνισμα του χλοοτάπητα. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες για τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και το τακτικό κλάδεμα των θάμνων, λουλουδιών και των δένδρων.

Ρυθμίζονται και ελέγχονται οι γωνίες και οι ακτίνες περιστροφής των εκτοξευτήρων, καθαρίζονται οι ηλεκτροβάνες και τα διάφορα φίλτρα, ελέγχεται η λειτουργία των σταλλακτήρων και τέλος ρυθμίζονται εβδομαδιαίως οι χρόνοι λειτουργίας του προγραμματιστή άρδευσης, με βάση τις εποχικές καιρικές συνθήκες.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί δημόσια έργα, με γνώμονα την έγκαιρη παράδοση αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η pestscience δύναται να αναλάβει, είτε ολόκληρο το έργο από την μελέτη έως και την παράδοση του, είτε μέρος αυτού.

Περιλαμβάνει την τακτική αποψίλωση από χόρτα. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία και με κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό. 

Απομακρύνουμε όλη την νεκρή φυτική ύλη που υπάρχει στον χώρο σας με την χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως φυσητήρες, σάρωθρα και μηχανικές σκούπες.

Αναλαμβάνουμε ψεκασμούς σε καλλωπιστικά φυτά, δέντρα, χλοοτάπητες, καθώς και σε καλλιέργειες, για την αντιμετώπιση παρασίτων, εντόμων και μυκήτων προληπτικά και κατασταλτικά. Επίσης διενεργούνται ψεκασμοί κατά του κόκκινου σκαθαριού Rhynchophorus f. και της πεταλούδας Paysandisia archon, που πλήττει τις περιοχές μας καταστρέφοντας δεκάδες φοίνικες, είτε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα, είτε μέσω της οικολογικής αντιμετώπισης τους.